Homepage

ZDISK safe backup for your data!

Do you need to store large amount of files and prevent access to others?
You've just found the service for you!

Back up your family photos, videos and other popular files!

All your data securely in one place. Add Zdisk to your computer!

You have access to files via multiple protocols.

About service

Zdisk is ideal for companies and households

Take advantage of Zdisk for yourself, your business, your family and friends.
Back up your files, photos and multimedia safely, through our service.
Today, the majority of users has all relevant information in their computers, laptops and mobile phones.
Households today stills using mobile phones or digital cameras, and then these photos are stored in their computers without further elaborated.
Are not you afraid that all your documents, data and files, including digital photos and video coming will be lost?

How easy it is to lose all your data!

You do not burn out, do not even have to be robbed, but only a little (and often) an ordinary hard drive failure on your computer and instantly have all the data came from. Do not underestimate it.


To our service can be accessed in the following ways:

FTP přístup (File Transfer Protocol)

FTP (anglicky File Transfer Protocol) je v informatice protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. Využívá protokol TCP z rodiny TCP/IP a může být používán nezávisle na použitém operačním systému (je platformě nezávislý). Definován byl v roce 1985 v RFC 959 a rozšířen byl v roce 1997 v RFC 2228. Jeho podpora je součástí webových prohlížečů nebo specializovaných programů (tzv. FTP klientů).

Zdroj: wikipedia.org


FTPS přístup

FTPS, FTP/SSL nebo FTP se SSL/TLS označuje v informatice různá rozšíření protokolu FTP, která zajišťují zabezpečený přenos citlivých informací přes počítačovou síť (přihlašovací jméno, heslo nebo i vlastní přenášená data).

Zdroj: wikipedia.org


Samba access

Server Message Block (SMB), známý také jako Common Internet File System (CIFS), je síťový komunikační protokol aplikační vrstvy, který slouží ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám, sériovým portům a další komunikaci mezi uzly na síti. Poskytuje také autentizovaný mechanismus pro meziprocesovou komunikaci. Je využíván hlavně na počítačích s operačními systémy rodiny Windows.

Zdroj: wikipedia.org